„Po raz pierwszy od czasu zgrania materiału w Hansa Tone Studios w Berlinie (Album „BRIDGES” ukazał się nakładem ACT Music 28 sierpnia 2015 roku.) miałem okazję usłyszeć swój album na tak dobrym systemie audio. Podczas nagrań używaliśmy analogowego miksera SSL, lampowych preampów i najwyższej jakości mikrofonów, aby uzyskać audiofilską jakość rejestrowanego materiału. Podczas odsłuchu na systemie wspieranym przez wszystkie produkty Verictum, na czele z kablem sieciowym Demiurg, miałem wrażenie obcowania jeden do jednego z żywym zespołem. Każdy detal artykulacji, jaką się posługiwaliśmy podczas grania, nawet na skraju ciszy był słyszalny. Nawet dźwięki pochodzące z podobnych rejestrów innych instrumentów, miały swoją przestrzeń i nie nakładały się na siebie.
Cieszę się, że ciężka praca jaką włożyliśmy w nagranie albumu o najwyższej możliwej jakości brzmienia nie poszła na marne, bo jest system audio, który jest w stanie oddać efekt naszej pracy.”
 
Adam Bałdych.

 
 
"Nie ma przypadków w firmach, które wiedzą, co robią i rozumieją narzędzia, którymi się posługują. Verictum wypracowała swoją własną strategię dźwięku i wie, jak to się robi. Proszę mi wierzyć, nie ma zbyt wielu takich firm na rynku, tym większy więc szacunek dla twórców tej polskiej marki."
 
Wojciech Pacuła - Highfidelity.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Verictum jest marką firmy LCM.

 

Nazwa Verictum, jest to złożenie dwóch słów Veri ictum, co w języku łacińskim oznacza prawdziwy wpływ.

 

Verictum jest manufakturą, której nadrzędnym celem jest naturalność dźwięku, która może być osiągnięta tylko dzięki braku ograniczania pasm przez system audio. Oczekiwania wymagających słuchaczy, do których należy również nasz zespół, nie mogą być spełnione bez przewartościowania dotychczasowego spojrzenia na zasilanie. Wiąże się to z wymaganiami na niespotykanym powszechnie poziomie, a tym samym do stawiania sobie za cel stworzenia nietuzinkowych produktów dla osób, które chcą czegoś więcej niż do tej pory mogły uzyskać. Dla osób, które muzykę traktują jak obcowanie z czymś niezwykłym, co ma ich głęboko poruszać i rozwijać wrażliwość na piękno zawarte w przekazywanych przez artystów emocjach. Usłyszeć w pełni  to co chcą nam przekazać artyści swą muzyką wiąże się nierozerwalnie z wyjątkowo niestandardowym podejściem do zasilania i eliminacji zakłóceń systemu audio, które jest i powinno być jego fundamentem na równi z odpowiednią adaptacją akustyczną.

Verictum współpracuje z uznanymi naukowcami w kraju min. związanymi z AGH oraz w pewnym zakresie zleca badania korzystając z  zaplecza technologicznego firmy  CTG Sp. z o.o.  
Główne zaplecze naukowo - badawcze i techniczne spółki stanowi: CTG - Zamiejscowy Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Wrocławski Park Technologiczny S.A. - Budynek Beta, ul. Klecińska 125 54-413 Wrocław.

W ramach prowadzonych prac badawczo – naukowych CTG opracowało i wdrożyło do produkcji między innymi nowatorskie sterowniki dla inteligentnego oświetlenia ulicznego z dedykowanymi źródłami światła umożliwiające sterowanie i pełną komunikację dwukierunkową obejmującą przesyłanie informacji dotyczących stanu nawierzchni np. dla każdego źródła światła – lampy. Sterowniki te umożliwiają przesył dwukierunkowy informacji poprzez linię zasilającą lampy dzięki m.in. autorskim  aktywnym filtrom zakłóceń opracowanym przez Firmę CTG. Jest to wyjątkowe rozwiązanie w skali europejskiej i światowej.

Produkty Verictum powstają głównie w  oparciu o autorskie rozwiązania. Prace badawczo-pomiarowe, będące jedynie punktem wyjścia dla naszych produktów, zlecane są współpracującym z nami  instytucjom naukowym i przedsiębiorstwom.


Verictum czerpie również z dostępnych tylko dla naszej firmy unikalnych technologii z dziedziny nauki oraz przemysłu. W oparciu o te technologie opracowuje swoje rozwiązania  i z sukcesem przenosi je na grunt audio w swoich produktach.


Produkty Verictum stanowią odzwierciedlenie wieloletniej pasji, doświadczenia audiofilskiego a przede wszystkich bogatego osłuchania z muzyką na żywo właścicieli firmy (uczestniczymy w kilkudziesięciu koncertach muzyki klasycznej rocznie, w kilku filharmoniach o zróżnicowanej akustyce: Filharmonia Śląska, NOSPR, Radio Katowice, Akademia Muzyczna w Katowicach. Verictum korzysta z najlepszych metod projektowych, zleca niezbędne analizy laboratoryjne oraz pomiarowe dla swoich celów.

Jednakże decydująca o walorach dźwiękowych jest żmudna praca nad finalnym produktem i bezkompromisowe "dostrojenie" go dla potrzeb najwierniejszego odtworzenia natury muzyki. Na dosłownie każdym etapie powstawania produktu, jego prototypy są wielokrotnie poddawane ocenom w trakcie bezpośrednich odsłuchów. Odsłuchy przeprowadzamy przekrojowo w zróżnicowanych i optymalnie zestawionych prywatnych systemach audio wysokiej klasy oraz odmiennych warunkach akustycznych. Odsłuchy te dokonywne są przez właścicieli tych systemów, mamy tutaj na myśli tylko i wyłącznie prawdziwych osłuchanych pasjonatów, doświadczonych audiofili i melomanów, często przy udziale profesjonalnych muzyków.

Nazwa marketingowa stosowanych w produktach Verictum rozwiązań to Technologia X.

Technologia X, to po prostu najnowsza aktualnie dostępna technologia min. w zakresie ograniczania degradującego wpływu zakłóceń EMI/RFI, którą stosuje w swoich produktach Verictum.


Warto wskazać, że w związku z nieustannym rozwojem i upowszechnianiem się nowych technologii we wszystkich praktycznie dziedzinach życia np. w zakresie bezprzewodowego przesyłu sygnałów, poziom zakłóceń podlega ciągłemu wzrostowi, a zatem ich niekorzystne oddziaływanie EMI również w sferze sprzętu audio, ale również dla samego zdrowia człowieka jest coraz większe. Działalność marki Verictum ma między innymi na celu zniwelować negatywne skutki tychże zakłóceń na dźwięk naszych domowych systemów audio.

W większości nasze produkty są wykonywane ręcznie ponieważ część zastosowanych technik produkcji nie może być wykonywana maszynowo. Z wielu względów stosujemy głównie materiały pochodzenia naturalnego, w tym szlachetne gatunki drewna jak merbau.

Spektakularna poprawa reprodukowanego przez system dźwięku, jego realizm, trójwymiarowość oraz materializacja sceny i zjawisk przestrzennych przy zachowaniu naturalnej, pełnej barwy, to tylko niewielki wycinek rezultatów jakie uzyskuje się po zastosowaniu produktów Verictum.

Verictum nie tworzy produktów typu "korektor dźwięku". Naszym celem jest rozwijanie systemu w kierunku dźwięku maksymalnie zblizonego do tego, który słyszymu na żywo w filharmonii. Dlatego nasze produkty są dla Prawdziwych pasjonatów audio i muzyki, którzy dążą do czegoś wiecej jak tylko mechanicznego czy też tylko uśrednionego przyjemnego odbioru muzyki. Naszym celem jest spowodowanie, aby system audio dzięki przemyślanemu systemowi zasilania i eliminacji zakłóceń, przywoływał u słuchacza wrażenia związane z przeżywaniem na żywo koncertu w filharmonii, operze itp. Chodzi nam o dźwięk naturalny, ten bez pośrednictwa nagłośnienia, kiedy barwa, niuanse artykulacji, przekazywanie emocji, artyzm muzyków, wokalistów można wreszcie w pełni docenić w domowym zaciszu w sposób niezwykle sygestywny, a niejednokrotnie z większym zaangażowaniem emocjonalnym słuchacza niż ma to miejsce nawet w sali koncertowej.

Jesteśmy przekonani, że uzyskanie poszukiwanego wrażenia obcowania z muzyką na żywo przez doświadczonych i osłuchanych audiofili nie jest możliwe bez wysokiej klasy, odpowiednio przemyślanego i zaprojektowanego systemu zasilania oraz jednoczesnego pozbycia się zakłóceń EMI/RFI.

Można wiele napisać, ale słowami nie można opisać wpływu na dźwięk naszych produktów.
Przetestuj i przekonaj się!
Gwarantujemy możliwość wypożyczenia każdego urządzenia z naszej oferty celem jego sprawdzenia we własnym systemie audio w warunkach domowych.

Życzymy udanych wrażeń związanych z odsłuchem przy udziale naszych produktów i urządzeń.
Zespół Verictum 

Copyright © 2017 by verictum.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.