Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel marki Verictum firma LCM Magdalena Leksowska-Czubryt, 41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 147 kl. 1 lok. 2, NIP: PL 625 108 66 63, adres email: verictum@verictum.pl .
 
2. Podstawa przetwarzania danych osobowych:

(1) umowa sprzedaży oferowanych produktów i usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego   rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(2) marketing zgodny z prawnym interesem firmy  - marketing własnych produktów i usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(3) nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Art. 6
ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(4) wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,  jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy sprzedaży/realizację usługi

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Klauzula informacyjna

• Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest właściel marki Verictum firma LCM Magdalena Leksowska-Czubryt z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Legionów Polskich 147 kl. 1 lok. 2, 41-310 Dąbrowa Górnicza.
• Dane będziemy przetwarzać tylko w celach, na które Pani/Pan wyraził zgodę (zaznaczając odpowiedni checkbox), czyli na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Dane przetwarzane są do momentu odwołania zgody.  
• Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie może zostać obsłużone Państwa zgłoszenie.
• Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania, wniesienia skargi oraz cofnięcia zgody.
• Modyfikacji danych lub wycofania zgody można dokonać wysyłając e-mail z informacją jakie zgody Państwo wycofujecie na adres: verictum@verictum.pl
• Szczegółowe informacje na temat ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w LCM Magdalena Leksowska-Czuryt znajdziecie Państwo tutaj

 

Copyright © 2017 by verictum.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.